Turystyczne

Ubezpieczenie podróży zagranicznych dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych i do pracy, a także dla firm wysyłających pracowników w podróż służbową. Zakres obejmuje koszty leczenia i usługi assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC, bagaż podróżny i sprzęt sportowy, koszty odwołania uczestnictwa w imprezie zagranicznej.