Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia dla firm przygotowane dla małych i średnich  oraz dużych przedsiębiorstw,

Ubezpieczenia dla firm oferują:

Indywidulany zakres ubezpieczenia swojej firmy:

Ochrona w ramach ubezpieczenia dla firm może być rozszerzana poprzez zastosowanie klauzul dodatkowych np. klauzuli maszyn i urządzeń poza miejscem ubezpieczenia, klauzuli pękania mrozowego.

 Ubezpieczenia  dla Firm zawierają również szeroki zakres ochrony w ramach:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla klienta korporacyjnego adresowane jest do  osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej  oraz  osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą.  

Korzyści

Podstawową korzyścią wynikającą z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadania mienia wykorzystywanego w tej działalności  jest ochrona majątku  ubezpieczonego podmiotu  przed  konsekwencjami  wyrządzenia  szkody osobie trzeciej, tj.  przed  zobowiązaniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, które mogą znacznie obciążyć majątek ubezpieczonego.
Ponadto posiadanie polisy OC z zakresem ubezpieczenia i wysokością sumy gwarancyjnej adekwatnymi do prowadzonej działalności gospodarczej  coraz częściej jest obligatoryjnym warunkiem do podpisania umowy handlowej czy dopuszczenia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.