OC Zawodowe

OC z tytułu prowadzonej działalności obejmuje odpowiedzialność związaną z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, OC z tytułu wprowadzanego do obrotu produktu oraz OC członków zarządu.