OC w życiu prywatnym

Dla każdego, kto chce zabezpieczyć się przed roszczeniem ze strony osób trzecich. Polisa chroni Ubezpieczonego jak również jego osoby bliskie prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe np. z tytułu posiadania broni palnej, psów, koni, dodatkowych nieruchomości, jachtów, łodzi motorowych, a także modeli latających.